Jaarvergadering 2024

door | 15 april 2024 | Jaarvergadering

De Jaarvergadering van de VVP vindt plaats op 25 mei 2024 in de Johanneskerk in Amersfoort.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter, Alke Liebich, om 10.30 uur
2. Mededelingen
3. Lezing door Aarnoud van der Deijl over zijn boek ‘De toekomst van de kerk’
Een leven zonder kerk? Is dat de toekomst? Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.
Scherp en met mededogen analyseert hij ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’. Maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, enzovoort, missen? Of verarmt dit verlies individu en samenleving?
Van der Deijl zoekt naar sprankjes hoop en gaat hij te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’ als Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Een boek dat existentiële en maatschappelijke vragen stelt aan kerk en gelovigen, en aan de gehele samenleving.
4. Lunch
5. Vaststelling agenda
6. Verslag van de Algemene Vergadering van 4 november 2023 (bijlage)
7. Jaarverslag 2023 (bijlage)
8. Financiën
– Jaarrekening 2023 Stichting Pattist-Thesingh Fonds (bijlage)
– Jaarrekening 2023 VVP (bijlage)
– Verslag kascommissie
– Verkiezing kascommissielid 2025
– Begroting 2025 (bijlage)
9. Verkiezingen bestuursleden
De heer J.K. (Koos) Bakker is …..
Mevrouw E.N.A (Els) van Essen is …..
De heer W.C.M. (Wim) Jumelet is ….
Mevrouw A.B. (Alke) Liebich is …..
Er is een vacature in het bestuur waarvoor de regio ‘Noord-Holland en Utrecht’ een aanbeveling kan doen.
10. Bespreking Projectplan ‘Eigentijds vrijzinnig’ (bijlage)
11. Rondvraag
12. Sluiting om ongeveer 15 uur

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

Meer contactgegevens >>