Vrijzinnig spreken over God

door | 30 maart 2023 | Publicaties

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) komt met een eigen aanvulling op de kerkelijke nota Spreken over God. Deze nota is al een jaar van kracht in de kerk, maar het vrijzinnige geluid ontbreekt daar in.

Terwijl in de nota ‘Spreken over God’ vooral een traditioneel godsbeeld wordt besproken, wordt in de VVP-nota ‘Vrijzinnig spreken over God’ uitgebreid stil gestaan bij vrijzinnige godsbeelden. “Godsbeelden zijn tijd-, cultuur- en persoonsgebonden”, aldus voorzitter Erik Jan Tillema, auteur van de nota, “en dat resulteert in een grote diversiteit van opvattingen. Het is belangrijk dat we daar van op de hoogte zijn. Deze nota probeert ons daar op te wijzen.” De generale synode van de Protestantse Kerk ging in november 2010 akkoord met de nota Spreken over God. De nota wil een pastorale handreiking zijn om het gesprek over God in de gemeenten op gang te helpen. De VVP was teleurgesteld in de nota omdat zij zich er niet in kon herkennen. De VVP-nota is geen kritiek, maar een aanvulling. “Het wil laten zien dat de kerk niet alleen maar mensen telt die God ervaren op een traditionele manier. Er zijn ook protestanten die God zien als bijvoorbeeld een gevoel, als een energiebron, of als iets dat afwezig is. De Protestantse Kerk is een pluriforme kerk. Deze nota wil die pluriformiteit onderstrepen”.

De nota kunt u hier downloaden:

Nota Vrijzinnig spreken over God (PDF)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

Meer contactgegevens >>