AV op 21 mei 2022. Live

door | 2 maart 2023 | Jaarvergadering

Voor het eerst in twee jaar vindt er weer een fysieke ledenvergadering plaats: op 21 mei 2022 in de Regentessekerk in Apeldoorn.

De vergadering begint om 10.30 uur. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is de instelling van een leerstoel Vrijzinnige Theologie.

Na het inhoudelijke deel van de vergadering zal Hans Luiten een lezing verzorgen met de prikkelende titel ‘Wie is de Boeddha uit het tuincentrum?’
In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden Nederlanders mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme is nog nooit zo populair geweest. Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er historische bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeïsme? Hoe heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst?
In de lezing behandelt Hans Luiten deze vragen. Maar nog veel meer: Alexander de Grote, de enorme Boeddhabeelden die in Afghanistan zijn opgeblazen, prachtige muurschilderingen in de Chinese woestijn, Tibetaanse kloosters en de herontdekking van de Borobudur.

De volledige agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter, Alke Liebich, om 10.30 uur
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Verslag van de Algemene Vergadering van 31 mei 2021 (bijlage)
5. Jaarverslag 2021 (bijlage)
6. Notitie leerstoel vrijzinnige theologie (bijlage wordt nagestuurd)
7. Financiën
– Jaarrekening 2021 Stichting Pattist-Thesingh Fonds (bijlage)
– Jaarrekening 2021 VVP (bijlage)
– Verslag kascommissie
– Verkiezing kascommissielid 2023:
– Begroting 2023 (bijlage)
8. Verkiezingen bestuursleden
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden.
Er is een vacature in het bestuur waarvoor de regio ‘Noord-Holland en Utrecht’ een aanbeveling kan doen.
9. Uitreiking erespelden
10. Rondvraag
11. Lunch om 12.30 uur
12. Lezing Hans Luiten: Wie is de Boeddha uit het tuincentrum?
13. Sluiting om ongeveer 15 uur

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

Meer contactgegevens >>